Fakulta chemicko-technologická UPCE v Pardubicích

Popis

Rozvíjíme šest dekád tradice výzkumu a výuky chemie, biochemie, chemických technologií, nanotechnologií a nových materiálů na špičkových pracovištích s moderními laboratořemi. Nabízíme studium bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů.

Kromě studia klasické chemie nabízíme také obory zaměřené na ekologii i ekonomii. Zapojíme tě do výzkumu, nabídneme možnost studovat v zahraničí a připravíme tě na práci v mnoha odvětvích průmyslu. 

www.zivotjechemie.cz

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: fcht.upce.cz
Zaměření školy: Chemie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 1094
Počet přihlášených: 1438
Počet zapsaných: 649
Počet studentů: 1657
Počet absolventů od roku založení: 11801

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Anorganické a polymerní materiály

Anorganické materiály Prezenční studium Bc.
Polymerní materiály a kompozity Prezenční studium Bc.

Farmakochemie a medicinální materiály

Farmakochemie a medicinální materiály Prezenční studium Bc.

Chemie a technická chemie

Chemie a technická chemie Prezenční studium Bc.

Chemie a technologie potravin

Hodnocení a analýza potravin Prezenční studium Bc.

Polygrafie

Polygrafie Prezenční studium Bc.

Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů Prezenční studium Bc.

Speciální chemicko-biologické obory

Zdravotní laborant Prezenční studium Bc.

Chemie

Analytická chemie Prezenční studium Ing.
Anorganická a bioanorganická chemie Prezenční studium Ing.
Organická chemie Prezenční studium Ing.
Technická fyzikální chemie Prezenční studium Ing.

Chemické a procesní inženýrství

Chemické inženýrství Prezenční studium Ing.
Ochrana životního prostředí Prezenční studium Ing.

Chemie a technologie materiálů

Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů Prezenční studium Ing.
Materiálové inženýrství Prezenční studium Ing.
Organické povlaky a nátěrové hmoty Prezenční studium Ing.
Technologie organických specialit Prezenční studium Ing.
Technologie výroby a zpracování polymerů Prezenční studium Ing.
Teorie a technologie výbušin Prezenční studium Ing.
Vlákna a textilní chemie Prezenční studium Ing.
Anorganická technologie Prezenční studium Ing.

Chemie a technologie potravin

Hodnocení a analýza potravin Prezenční studium Ing.

Polygrafie

Polygrafie Prezenční studium Ing.

Speciální chemicko-biologické obory

Analýza biologických materiálů Prezenční studium Mgr.

Anorganická chemie

Anorganická chemie Prezenční studium Ph.D.

Organická chemie

Organická chemie Prezenční studium Ph.D.

Analytická chemie

Analytická chemie Prezenční studium Ph.D.

Fyzikální chemie

Fyzikální chemie Prezenční studium Ph.D.

Chemie a chemické technologie

Anorganická technologie Prezenční studium Ph.D.
Organická technologie Prezenční studium Ph.D.

Chemie a technologie materiálů

Chemie a technologie anorganických materiálů Prezenční studium Ph.D.
Povrchové inženýrství Prezenční studium Ph.D.
Inženýrství energetických materiálů Prezenční studium Ph.D.

Chemické a procesní inženýrství

Enviromentální inženýrství Prezenční studium Ph.D.
Chemické inženýrství Prezenční studium Ph.D.

Analýza biologických materiálů

Analýza biologických materiálů Prezenční studium Bc.

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Chemie a technologie ochrany životního prostředí Prezenční studium Bc.

Ekonomika a management podniků chemického průmyslu

Ekonomika a management podniků chemického průmyslu Prezenční studium Bc.

Ekonomika a management podniků chemického průmyslu

Ekonomika a management podniků chemického průmyslu Prezenční studium Ing.

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví Prezenční studium Mgr.

Dny otevřených dveří

1. Den otevřených dveří 29. 1. 2020 v 10,30 hodin, posluchárna C1

2. Den otevřených dveří 19. 2. 2020 v 10,30 hodin, posluchárna C1

Přijímací řízení

Uzávěrka přihlášek:

 • pro bakalářské programy: 31. 3. 2020
 • pro navazující magisterské programy: 31. 7. 2020
 • pro doktorské programy: 30. 4. 2020

Přijímací zkoušky:

 • do bakalářských programů: bez přijímacích zkoušek
 • do navazujících magisterských programů: 8. - 9. 9. 2020
 • do doktorských programů: 9. 6. 2020

​Více zde

Podrobné informace o škole

Fakulta chemicko-technologická je fakultou s dlouholetou tradicí a vysokým kreditem v České republice i zahraničí. Vyspěla ve významné centrum výuky chemie a technické chemie, materiálového inženýrství, chemických technologií, ale i biologických a biologicko-chemických oborů, manažerských a řídících procesů.

Studenti doktorského studia se mohou podílet na řešení výzkumných projektů, získávat zkušenosti na zahraničních vysokých školách a vědeckých konferencích. Vědecká činnost fakulty je zaměřena jak na základní, tak aplikovaný výzkum. Fakulta se může pochlubit mnohými unikátními projekty realizovanými ve spolupráci s průmyslem, rozsáhlou publikační činností, každoročním pořádáním řady vědeckých konferencí, vědeckými školami, mezinárodními projekty a významnými osobnostmi, které působily a působí na její půdě.

Svými vědeckovýzkumnými aktivitami si fakulta a její pracoviště trvale udržují vysoké renomé v mezinárodní akademické a vědecké obci. Absolventi fakulty jsou žádanými odborníky v chemických, potravinářských, polygrafických, papírenských a dalších průmyslových a obchodních společnostech, českých i s mezinárodní účastí. Řada z nich působí ve výzkumných ústavech a vzdělávacích institucích.

 

 • Fakulta chemicko-technologická UPCE v Pardubicích
 • Univerzita Pardubice
 • Studentská 573, 53210 Pardubice
 • tel.: 466 037 294
 • e-mail: dekanat.fcht@upce.cz
 • fcht.upce.cz

Diskuze