Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Popis

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze 5, Duškova 7, poskytuje bakalářské vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických nelékařských oborech Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář v prezenční a kombinované formě (kombinovaná forma pouze u oboru Všeobecná sestra). Reaguje tak na změnu požadavků na vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských profesí danou zákonem MZ ČR č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.vszdrav.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/vszdrav/
Zaměření školy: Zdravotnictví
Typ školy: Soukromá
Počet přijímaných do prvního ročníku: 279
Počet přihlášených: 322
Počet zapsaných: 254
Počet studentů: 451

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Ošetřovatelství

Všeobecná sestra Prezenční/Kombinované studium Bc.

Porodní asistence

Porodní asistentka Prezenční studium Bc.

Specializace ve zdravotnictví

Zdravotnický záchranář Prezenční/Kombinované studium Bc.
Radiologický asistent Prezenční studium Bc.

Dny otevřených dveří

1. termín: 7. 2. 2017

2. termín: 4. 4. 2017

Přijímací řízení

I. kolo - 6. června 2017 (přihlášky do 30. 4. 2017)

II. kolo - 5. září 2017 (přihlášky do 25. 8. 2017)

Podrobné informace o škole

Vzdělání odpovídá směrnicím EU a dle sdělení Evropské komise EU, oddělení generálního ředitelství pro vnitřní trh, bude jeho absolventům v zemích EU kvalifikace uznána automaticky. Studium trvá tři roky/šest semestrů.

  • Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.
  • Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. v Praze 5, Duškova 7
  • Duškova 7, 150 00 Praha
  • tel.: 210082515
  • e-mail: info@vszdrav.cz
  • http://www.vszdrav.cz/

Diskuze