Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni

Popis

Fakulta zdravotnických studií (FZS) zajišťuje vysokoškolské studium ve vybraných bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborech. Fakulta zdravotnických studií z pohledu svého výchovného zaměření vznikala od roku 2002 na soukromé Vysoké škole v Plzni, o.p.s., a v roce 2008 byla integrována do právního a studijního prostředí Západočeské univerzity v Plzni.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury KamNaVejšku.cz

brochure

Zaměření školy: Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 454
Počet přihlášených: 1324
Počet zapsaných: 337
Počet studentů: 763

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Specializace ve zdravotnictví

Ergoterapie Prezenční studium Bc.
Fyzioterapie Prezenční studium Bc.
Radiologický asistent Prezenční studium Bc.
Zdravotní laborant Prezenční studium Bc.
Zdravotnický záchranář Prezenční studium Bc.

Porodní asistence

Porodní asistentka Prezenční studium Bc.

Ošetřovatelství

Všeobecná sestra Prezenční studium Bc.
Všeobecná sestra Kombinované studium Bc.
Ošetřovatelská péče v interních oborech Kombinované studium Mgr
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech Kombinované studium Mgr

Veřejné zdravotnictví

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví Prezenční studium Bc

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří je na FZS 18.1. 2017 v době od 9.00 - 16.00.

Tylova 59, Plzeň

Náměstí Odboje 18, Plzeň

Přijímací řízení

Přijímací řízení upravuje Rozhodnutí děkanky 13D/2016, které je umístěno na webu fakulty.

Přijímací zkoušky jsou stanoveny na 14.6. 2017 a budou realizovány formou písemného testu.

Podrobné informace o škole

FZS je jedinou vysokoškolskou institucí v Plzeňském kraji, kde jsou vzděláváni nelékaři. Odborné praxe studentů jsou realizovány na špičkových zdravotnických pracovištích. V roce 2016 pořádala FZS poprvé Den pracovních příležitostí. Studium na FZS má perspektivu uplatnění v oboru.Fakulta zdravotnických studií je fakultou pro život. Vlídné a  bezpečné studijní prostředí s mnoha odborníky nejenom ze zdravotnických profesí, zajišťuje kvalitní přípravu na profesní kariéru.

  • Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni
  • Západočeská univerzita v Plzni
  • Tylova 59, 30100 Plzeň
  • tel.: 377633701
  • e-mail: stnova@fzs.zcu.cz

Diskuze