Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Video

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně je moderní a stále se rozvíjející fakultou, která sleduje trendy ve vzdělání i výzkumu. Fakulta nabízí ekonomické a informatické vzdělání na všech třech stupních vysokoškolského studia v českém i anglickém jazyce. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury KamNaVejšku.cz

brochure

Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 850
Počet přihlášených: 3139
Počet zapsaných: 1161
Počet studentů: 3697
Počet absolventů od roku založení: 17437

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Program Ekonomika a management

Manažersko-ekonomický Prezenční/Kombinované studium Bc., Ing.
Management obchodní činnosti Prezenční studium Bc.
Management cestovního ruchu Prezenční studium Bc.
Sociálně-ekonomický Prezenční studium Bc.
Ekonomika zemědělství a potravinářství Prezenční studium Bc.
Business Economics and Management Prezenční studium Bc., Ing.
Řízení a ekonomika obchodu Prezenční studium Ing.

Program Hospodářská politika a správa

Finance Prezenční/Kombinované studium Bc.
Veřejná správa Prezenční/Kombinované studium Bc., Ing.
Finance a investiční management Prezenční studium Ing.
Účetnictví a daně Prezenční studium Ing.

Program Systémové inženýrství a informatika

Ekonomická informatika Prezenční studium Bc., Ing.

Program Inženýrská informatika

Automatizace řízení a informatika Prezenční studium Bc., Ing.

Dny otevřených dveří

Pokud  jste zvědaví, jak to u nás vypadá, přijďte na den otevřených dveří. Čeká vás prohlídka nejen studijních a odpočinkových prostor, ale také zajímavých laboratoří (laboratoř virtuální reality, laboratoř počítačových sítí, robotická laboratoř nebo marketingová laboratoř eyetrackingu).

Zahájení je vždy v 15:00 v přednáškové místnosti Q01:

  • 27. ledna 2017
  • 3. března 2017

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky jsou realizovány prostřednictvím počítačového testování. Termíny podávání elektronických přihlášek jsou pro bakalářské studium nejpozději do 20. března 2017 a pro navazující magisterské studium do 10. dubna 2017.

Přijímací zkoušky do bakalářského studia se konají od 24. do 30. dubna 2017. Pro uchazeče o navazující magisterské studium se přijímací zkoušky konají od 5. do 11. června 2017.
Konkrétní den a čas přijímací zkoušky bude každému uchazeči stanoven individuálně v dostatečném časovém předstihu

Podrobné informace o škole

Ročně se na PEF hlásí více než 5500 uchazečů do bakalářského, magisterského i doktorského studia. Fakulta se v každoročním žebříčku Hospodářských novin umisťuje jako nejlepší ekonomická fakulta na Moravě. Díky svému založení v roce 1959 je také nejstarší moravskou ekonomickou fakultou. Výuka je koncipována tak, aby byla dobře využitelná v praxi, což zvyšuje kvalitu absolventů a jejich uplatnění.

Absolventi nachází uplatnění v oblasti managementu, obchodu, evropských institucích, ve finančním sektoru, veřejné správě, i jako informační manažeři a projektanti informačních systémů. Studenti mají možnost absolvovat část svého studia na zahraničních prestižních univerzitách na celém světě. Kromě celé Evropy například také v USA, Africe či Asii. Výuka probíhá v novém moderním pavilonu Q, který je plně klimatizován, posluchárny jsou vybaveny moderní multimediální technikou a učebny nabízí přístup ke špičkovým informačním a komunikačním technologiím.

 

  • Provozně ekonomická fakulta MENDELU
  • Mendelova univerzita v Brně
  • Zemědělská 1, 61300 Brno
  • tel.: 545 132 701
  • e-mail: pr@pef.mendelu.cz

Diskuze