Přírodovědecká fakulta UHK v Hradci Králové

Popis

​Na PřF, nejmladší fakultě UHK, studují v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programech nejen budoucí učitelé přírodních věd, ale i chemici, toxikologové, fyzici, biologové, finanční matematici a informatici. Vyučující kromě výuky studentů vlastní fakulty zajišťují významnou část přírodovědného vzdělání studentů PdF a FF UHK a věnují se i odborné přípravě talentované mládeže.

 

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.uhk.cz/prf
Facebook: https://www.facebook.com/prf.uhk.cz/
Zaměření školy: Přírodní vědy
Typ školy: Veřejná
Počet přijímaných do prvního ročníku: 365
Počet přihlášených: 612
Počet zapsaných: 251
Počet studentů: 647
Počet absolventů od roku založení: 658

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Aplikovaná matematika

Finanční a pojistná matematika Prezenční studium Bc.

Matematika

Matematika se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
Učitelství matematiky pro střední školy Prezenční studium Mgr.

Biologie

Biologie a ekologie Prezenční studium Bc.
Biologie se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
Biologie a ekologie Prezenční studium Mgr.
Učitelství biologie pro střední školy Prezenční studium Mgr.
Aplikovaná biologie a ekologie Prezenční studium Ph.D.

Fyzika

Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika Prezenční/Kombinované studium Bc.
Fyzika se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
Fyzikální měření a modelování Prezenční/Kombinované studium Mgr.
Učitelství fyziky pro střední školy Prezenční studium Mgr.
Didaktika fyziky Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Chemie

Chemie se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
Chemie - specializace Bioorganická chemie Prezenční studium Bc.
Chemie - specializace Toxikologie a analýza škodlivin Prezenční studium Bc.
Učitelství chemie pro střední školy Prezenční studium Mgr.
Chemie - specializace Bioorganická chemie Prezenční studium Mgr.
Didaktika chemie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Chemie - specializace Toxikologie a analýza škodlivin Prezenční studium Mgr.

Informatika

Informatika se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.

Dny otevřených dveří

Všechny zájemce o studium zveme na Den otevřených dvěří, který se koná 10. a 11. 1. 2020 v budově PžF UHK v kampusu Na Soutoku!

 

 

Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu přijímá děkanát Přírodovědecké fakulty UHK v Hradci Králové do 16. 4. 2019 (s výjimkou kombinací oborů se zaměřením na vzdělávání – hudební kultura a výtvarná tvorba, které se přijímají do 28. 2. 2019). Přihlášky se podávají pouze elektronickou formou prostřednictvím elektronického formuláře.


Termíny přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webu školy. K přijímacím zkouškám bude každý uchazeč pozván zvacím dopisem s podrobnými instrukcemi.

O přijetí ke studiu budou uchazeči informováni pouze elektronicky a výsledky naleznou na webu e-přihlášky.

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů Chemie a Biologie se konají zpravidla formou písemného testu. V případě ostatních studijních programů se písemné přijímací zkoušky nekonají. Při splnění podmínek definovaných katedrami mohou být uchazeči přijati i bez přijímají zkoušky.

Podrobné informace o škole

Pro Pedagogickou fakultu zajišťuje výuku biologie, fyziky, chemie, informatiky, matematiky a oborových didaktik těchto předmětů u studentů učitelských studijních oborů, a to nejen v bakalářském a navazujících magisterském, ale také v doktorském studiu.

  • Přírodovědecká fakulta UHK v Hradci Králové
  • Univerzita Hradec Králové
  • Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové
  • tel.: +420 49333 2721
  • e-mail: prf.studijni@uhk.cz
  • www.uhk.cz/prf

Diskuze