Právnická fakulta MU

Popis

Ústředním studijním programem na Právnické fakultě MU je magisterský prezenční program Právo a právní věda. Fakulta však nabízí široké spektrum dalších programů a oborů v bakalářském studiu a navazujícím magisterském studiu. Studijní portfolio PrF MU doplňuje doktorský studijní program Teoretické právní vědy. V návaznosti na akreditaci magisterského studijního programu Právo a právní věda je fakulta oprávněna konat rigorózní řízení a navrhovat přiznání titulu JUDr. v patnácti specializacích.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury KamNaVejšku.cz

brochure

Zaměření školy: Právo
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 750
Počet přihlášených: 3862
Počet zapsaných: 751
Počet studentů: 3500
Počet absolventů od roku založení: 28032

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Právo a právní věda

Právo Prezenční studium Mgr.

Veřejná správa

Teorie a praxe trestního a správního procesu Kombinované studium Bc.
Veřejná správa Kombinované studium Bc.

Právní specializace

Mezinárodněprávní obchodní studia Kombinované studium Bc.
Obchodněprávní studia Kombinované studium Bc.
Vyšší justiční úředník Kombinované studium Bc.

Veřejná správa

Veřejná správa Kombinované studium Mgr.

Teoretické právní vědy

Dějiny práva a římské právo Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Teorie práva Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Ústavní právo a státověda Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Občanské právo Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Obchodní právo Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Pracovní právo Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Mezinárodní právo soukromé Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Mezinárodní a evropské právo Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Finanční právo a finanční vědy Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Správní právo a právo životního prostředí Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Trestní právo Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Právo informačních a komunikačních technologií Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Přijímací řízení

Právnická fakulta MU bude realizovat pro akademický rok 2017/2018 přijímací řízení v následujících studijních programech:

1. magisterský prezenční studijní program Právo a právní věda, obor Právo
2. navazující magisterský kombinovaný studijní program Veřejná správa, obor Veřejná správa
3. bakalářský kombinovaný studijní program Právní specializace v oborech:

  • Mezinárodněprávní obchodní studia
  • Obchodněprávní studia
  • Vyšší justiční úředník

4. bakalářský kombinovaný studijní program Veřejná správa v oborech:

  • Teorie a praxe trestního a správního procesu
  • Veřejná správa

5. doktorský studijní program Teoretické právní vědy

Podání přihlášky ke studiu

do 28. 2. 2017

Podrobné informace o škole

Právnická fakulta MU je progresivní, dynamickou a moderní institucí, připravující studenty pro širokou škálu právnických profesí. Její absolventi se uplatňují jak v oblasti soudnictví, státního zastupitelství a advokacie, tak ve veřejné správě a v soukromém sektoru. O Právnickou fakultu MU je mezi absolventy středních škol v rámci České republiky největší zájem, přijímáni jsou jen ti nejlepší. Fakulta nabízí nejvyšší objem kontaktní výuky v malých skupinách (seminární skupiny o 20 studentech), možnost participace v některém z mezinárodních moot-courtů (řady z nich se fakultní týmy účastní již pravidelně a s výbornými výsledky), studium 4-semestrálního kurzu Introduction to English and European Union Law (organizovaného British Law Centre ve spolupráci s vyučujícími z University of Cambridge) či dalších krátkodobých intenzivních kurzů vedených zahraničními lektory. Fakulta podporuje své studenty při účastech na letních školách, odborných seminářích či vědeckých konferencích. Studenti mají též k dispozici ojedinělý přístup do nejdůležitějších zahraničních právních databází.

  • Právnická fakulta MU
  • Masarykova univerzita
  • Veveří 70, 61180 Brno

Diskuze