Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

Video

Fakulta lesnická a dřevařská poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v oborech zaměřených na udržitelné hospodaření s přírodními zdroji tak, aby jejich využívání přinášelo co největší prospěch společnosti.

Dny otevřených dveří 24.3.2017

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.fld.czu.cz/cs/
Facebook: https://www.facebook.com/fld.czu.cz
Zaměření školy: Veterinářství, zemědělství a lesnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 845
Počet přihlášených: 1398
Počet zapsaných: 963
Počet studentů: 1822

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Bakalářské studijní obory

Lesnictví Prezenční/Kombinované studium Bc.
Dřevařství Prezenční/Kombinované studium Bc.
Provoz a řízení myslivosti Prezenční/Kombinované studium Bc.
Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství Prezenční/Kombinované studium Bc.
Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu Prezenční studium Bc.
Konzervace přírodnin a taxidermie Prezenční studium Bc.
Forestry (vyučován v AJ) Prezenční studium Bc.
Game management (vyučován v AJ) Prezenční studium Bc.

Navazující magisterské studijní obory

Lesní inženýrství Prezenční/Kombinované studium Ing.
Dřevařské inženýrství Prezenční/Kombinované studium Ing.
Forestry, Water and Landscape management Prezenční studium Ing.
Tropical Forestry and Agroforestry Prezenční studium Ing.
Forest Engineering Prezenční studium Ing.

Dny otevřených dveří

24. 3. 2017


 

Přijímací řízení

Na vybrané obory vyučované v češtině budou přijímáni uchazeči také bez přijímacích zkoušek.

Více info o přijímacím řízení na bakalářské obory zde: https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9045-bakalarske-obory

Více info o přijímacím řízení na navazující magisterské obory zde: https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9046-navazujici-magisterske-obory

Přihlášky jsou přijímány pouze v elektronické podobě na adrese: https://is.czu.cz/prihlaska/

Podrobné informace o škole

Fakulta lesnická a dřevařská poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v oborech zaměřených na udržitelné hospodaření s přírodními zdroji tak, aby jejich využívání přinášelo co největší prospěch společnosti (nám všem). Absolventi našich oborů zaměřených na lesnictví, dřevařství, myslivost, správu podniků, ekonomiku a další odvětví mají zajistit sladění ekologických zásad hospodaření s krajinou, zkvalitňování životního prostředí a současně i zabezpečení požadavků společnosti na všechny produkty lesa.
O tom, že se u nás cítí naši studenti dobře, svědčí jejich hlasování, ve kterém jsme opakovaně v letech 2012/13 a 2013/14 v otevřené soutěži všech fakult veřejných vysokých škol v ČR získali nejvíc hlasů a tím jsme se stali studenty nejlépe hodnocenou fakultou v ČR!

Diskuze