Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

Popis

Fakulta se řadí mezi první desítku výzkumných institucí v České republice, produkuje více než 30 % výzkumných výsledků celého ČVUT a má rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami a výzkumnými ústavy. 

Fakulta se umístila na 1. místě žebříčku českých informatických fakult v Hospodářských novinách. Přibližně 91 % zájemců o studium bylo v roce 2015 přijato. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Elektrotechnika, energetika a management

Aplikovaná elektrotechnika Prezenční studium Bc.
Elektrotechnika a management Prezenční studium Bc.
Elektrické stroje, přístroje a pohony Prezenční studium Ing.
Elektroenergetika Prezenční studium Ing.
Technologické systémy Prezenční studium Ing.
Ekonomika a řízení energetiky Prezenční studium Ing.
Ekonomika a řízení elektrotechniky Prezenční studium Ing.

Elektronika a komunikakce

Elektronika a komunikace Prezenční studium Bc.
Audiovizuální technika a zpracování signálů Prezenční studium Ing.
Elektronika Prezenční studium Ing.
Komunikační systémy a sítě Prezenční studium Ing.
Radiová a optická technika Prezenční studium Ing.

Kybernetika a robotika

Kybernetika a robotika Prezenční studium Bc.
Kybernetika a robotika Prezenční studium Ing.
Letecké a kosmické systémy Prezenční studium Ing.
Robotika Prezenční studium Ing.
Senzory a přístrojová technika Prezenční studium Ing.
Systémy a řízení Prezenční studium Ing.

Otevřená informatika

Informatika a počítačové vědy Prezenční studium Bc.
Internet věcí Prezenční studium Bc.
Počítačové hry a grafika Prezenční studium Bc.
Software Prezenční studium Bc.
Bioinformatika Prezenční studium Ing.
Datové vědy Prezenční studium Ing.
Interakce člověka s počítačem Prezenční studium Ing.
Kybernetická bezpečnost Prezenční studium Ing.
Počítačová grafika Prezenční studium Ing.
Počítačové inženýrství Prezenční studium Ing.
Počítačové vidění a digitální obraz Prezenční studium Ing.
Softwarové inženýrství Prezenční studium Ing.
Umělá inteligence Prezenční studium Ing.

Otevřené elektronické systémy

Otevřené elektronické systémy Prezenční studium Bc.
Integrované elektronické systémy Prezenční studium Ing.
Komunikace a zpracování signálu Prezenční studium Ing.
Vysokofrekvenční a digitální technika Prezenční studium Ing.

Systémové inženýrství a technologie

Softwarové inženýrství a technologie Prezenční studium Bc.
Softwarové inženýrství a technologie Kombinované studium Bc.

Inteligentní budovy

Inteligentní budovy Prezenční studium Ing.

Biomedicínksé inženýrství a informatika

Biomedicínská informatika Prezenční studium Ing.
Biomedicínské inženýrství Prezenční studium Ing.

Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika

Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika Kombinované studium Bc.

Elektrotechnika a informatika

Elektrotechnika a informatika Prezenční studium PhD.

Podrobné informace o škole

Bakalářský studijní program je tříletý a absolventi získávají titul Bc. Magisterský studijní program je dvouletý nebo tříletý a absolventi získávají titul Ing. Doktorský studijní program je tříletý a absolventi získávají titul Ph.D.  Absolventi Fakulty elektrotechnické nacházejí široké uplatnění nejen v České republice, ale i v zahraničí. Po celou dobu své existence vyučuje Fakulta elektrotechnická na vysoké odborné úrovni jednomu z nejrychleji se rozvíjejících odvětví lidské činnosti. Elektrotechnická fakulta ČVUT vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti elektrotechniky, sdělovací techniky, automatizace, informatiky a výpočetní techniky. Rozvíjí vědeckou práci, vychovává nové vědecké pracovníky a je centrem pro vědeckou a výchovnou činnost v uvedených oblastech.

  • Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
  • České vysoké učení technické v Praze
  • Technická 2, 166 27 Praha
  • tel.: 224 352 057
  • e-mail: pilarcik@fel.cvut.cz

Diskuze