Institut celoživotního vzdělávání MENDELU

Popis

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně se zaměřuje na výuku vybraných bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v oblasti pedagogiky a technicko-ekonomických disciplín. Dále se věnujeme realizaci a rozvoji celoživotního vzdělávání. Studentům jsou k dispozici kvalifikované služby Poradenského centra. Díky odborné i pedagogické erudici našich akademických pracovníků nabízíme studentům kvalitní a zajímavé studium a dobré uplatnění absolventů v praxi.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury KamNaVejšku.cz

brochure

WWW: www.icv.mendelu.cz
Facebook: www.facebook.com/icvMendelu
Zaměření školy: Pedagogika, Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 174
Počet přihlášených: 283
Počet zapsaných: 149
Počet studentů: 327
Počet absolventů od roku založení: 528

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Specializace v pedagogice

Učitelství odborných předmětů Kombinované studium Bc.
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Prezenční/Kombinované studium Bc.

Technické znalectví a pojišťovnictví

Technické znalectví a pojišťovnictví Prezenční/Kombinované studium Bc.

Technické znalectví a expertní inženýrství (navazující magisterské studium)

Technické znalectví a expertní inženýrství Kombinované studium Ing.

Dny otevřených dveří

24. 2. 2017

Přijímací řízení

Podrobné informace o přijímacím řízení najdete zde

Zájemci o studium mohou využít možnosti elektronické přihlášky.

 

Důležité termíny

Odevzdání přihlášek (pro všechny studijní obory): 15. 4. 2017

Přijímací řízení (pro všechny studijní obory):         18. 5. - 19. 5. 2017

Podrobné informace o škole

Institut celoživotního vzdělávání (ICV) vznikl v roce 2003, kdy se zaměřoval zejména na projekt Univerzity třetího věku, vytvoření smysluplné nabídky vzdělávacích programů pro veřejnost a zajištění vzdělávání učitelů formou tzv. doplňujícího pedagogického studia. Po třech letech úspěšného fungování a neustálého rozvoje se v roce 2006 transformoval do podoby vysokoškolského ústavu, a stal se tak nedílnou a samostatnou součástí Mendelovy univerzity v Brně. Tímto okamžikem dochází ke kvalitativní změně v životě ICV a vysokoškolský ústav se začíná věnovat výuce akreditovaných studijních programů a vědecko-výzkumné činnosti spojené s výukou.

 

Posláním vysokoškolského ústavu je zajišťování vysokoškolského vzdělávání a vykonávání vědecko-výzkumné činnosti, které reagují na aktuální vzdělávací potřeby našeho regionu a poptávku dnešní společnosti. Současně chce vysokoškolský ústav ICV přispívat k rozvoji Mendelovy univerzity v Brně širokou nabídkou celoživotního vzdělávání a poradenské činnosti.

  • Institut celoživotního vzdělávání MENDELU
  • Mendelova univerzita v Brně
  • Zemědělská 5, 615 00 Brno
  • tel.: 545 135 208
  • e-mail: czv@mendelu.cz
  • www.icv.mendelu.cz

Diskuze