Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Video

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze (PEF ČZU v Praze) poskytuje kvalitní univerzitní vzdělání a rozvíjí vědecké, pedagogické, sociální a tvůrčí společensky prospěšné činnosti. PEF ČZU nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní obory.Vybrané obory je možné studovat v anglickém jazyce. V rámci akreditace MŠMT ČR je fakulta zařazena ve skupině šesti nejlepších  ekonomických fakult v ČR.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.pef.czu.cz
Facebook: www.facebook.com
Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet studentů: 10000

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Ekonomika a management

Provoz a ekonomika Prezenční/Kombinované studium Bc.
Provoz a ekonomika Prezenční/Kombinované studium Ing.
Evropská agrární diplomacie Prezenční studium Ing.

Hospodářská politika a správa

Podnikání a administrativa Prezenční studium Bc
Veřejná správa a regionální rozvoj Prezenční studium Bc.
Hospodářská a kulturní studia Prezenční studium Bc.
Podnikání a administrativa Prezenční/Kombinované studium Ing.
Veřejná správa a regionální rozvoj Prezenční studium Ing.
Hospodářská a kulturní studia Prezenční studium Ing.

Systémové inženýrství a informatika

Informatika Prezenční/Kombinované studium Bc.
Systémové inženýrství Prezenční studium Bc.
Informatika Prezenční/Kombinované studium Ing.
Projektové řízení Prezenční studium Ing.
Systémové inženýrství Prezenční studium Ing.

Ekonomics and Management

Economics and Management Prezenční studium Bc.
Economics and Management Prezenční studium Ing.
European Agrarian Diplomacy Prezenční studium Ing.

Economics Policy and Administration

Business Administration Prezenční studium Bc.

System Engineering and Informatics

Informatics Prezenční studium Bc.
Informatics Prezenční studium Ing.

Přijímací řízení

Dny otevřených dveří : 22. - 23. 1. 2016

Provozně ekonomická fakulta preferuje elektronickou komunikaci s uchazeči o studium a požaduje elektronicky vyplněný formulář přihlášky do všech druhů a forem studia. Uchazeč jej má k dispozici na internetové adrese

https://is.czu.cz/prihlaska

Podávání přihlášek na akademický rok 2015/2016 bude možné v období od 15. 12. 2015 - 31. 3. 2016. Více informací o přijímacím řízení naleznete na stránkách:

Přijímací řízení se řídí § 48-50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, Pokyny děkana PEF ČZU v Praze a opatřeními děkana, která budou vydána v jeho průběhu.

Podrobné informace o škole

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze poskytuje ucelené univerzitní vzdělání. 

Fakulta nabízí studentům široké spektrum vzdělávání, pokrývající celou oblast řízení, ekonomiky, informačních komunikačních technologií, regionálního či rurálního rozvoje. Vybrané obory je možné studovat v anglickém jazyce. Studenti mají možnost absolvovat bakalářský (3 roky), navazující magisterský (2 roky) a doktorský (3 roky) stupeň studia.Student se může také zapojit do studia formou Kurzů celoživotního vzdělávání v konzultačních střediscích (v Hradci Králové, Chebu, Jičíně, Klatovech, Litoměřicích, Mostě, Sezimově Ústí - Táboře a Šumperku) nebo do programu Univerzita třetího věku.

PEF ČZU v Praze je součástí moderního kampusu, který je situován v klidné části Prahy 6 - Suchdol s velmi dobrou dopravní dostupností.

Zahraniční spolupráce

Fakulta podporuje mezinárodní mobilitu studentů a pedagogických pracovníků. Spolupracuje s řadou podobně zaměřených vysokoškolských pracovišť (v Evropě, severní Americe, Latinské Americe, Asii). S většinou z nich má fakulta dlouholeté vazby.

Studenti PEF mohou část studií strávit na některé ze zahraničních partnerských univerzit v rámci programu Sokrates / Erasmus+ nebo se zapojit do středoevropského výměnného univerzitního programu zaměřeného na regionální spolupráci CEEPUS.

Profesní a kariérní poradenství PEF ČZU

Centrum kariérového a profesního poradenství na PEF  nabízí svým studentům a absolventům spolupráci mezi komerčními subjekty, organizacemi, jednotlivci a fakultou formou konzultací, odborných přednášek, pořádáním Veletrhu pracovních příležitostí. Centrum dále zprostředkovává pracovní nabídky na portálu JOBS PEF, možnosti absolvování praxe a vypracování bakalářských a diplomových prací ve firmách.

 

  • Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
  • Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Kamýcká 129, 165 21 Praha
  • tel.: +420 224 384 345
  • e-mail: bernikova@pef.czu.cz
  • www.pef.czu.cz

Diskuze